Miljöcertifiering av företaget en bra investering
Efter flera års arbete inom jordbruk, renhållning och åkeri växte en miljömedvetenhet fram hos Lennart Faijermo. Han bestämde sig för att studera och skaffade sig så en ingenjörsexamen inom naturvård vid Högskolan Kristianstad.
År 2006 startade han MiljöKvalitetSupport där han hjälper företag att utveckla miljöarbetet, egenkontroller för miljöfrågor och att utreda deras verksamhet inför ISO 14000-certifiering. Företaget kan exempelvis behöva hjälp att uppdatera dokumentation, genomföra internrevision eller kolla upp lagar och andra krav.
- Många mindre företag vet inte att de är lagstadgat skyldiga att följa vissa miljöregler, det kan stå dem dyrt om något skulle inträffa på grund av bristande egenkontroll, berättar Lennart.
Att upprätta miljödokument för sin verksamhet och att jobba enligt ISO 14000 ger inte bara bättre miljö och konkurrensfördelar, det är ofta ett krav vid offentliga upphandlingar. Dessutom bidrar ofta översynen av verksamhetens olika delar till att effektivisera transporter och energianvändning, vilket i förlängningen ger ekonomiska vinster.
- Jag hjälper till med kartläggning av de lagar och andra krav som styr företagets verksamhet, upprättar miljömål och utvecklar handlingsplaner för att nå miljömålen, förklarar Lennart.
Att anlita MiljöKvalitetSupport för en konsultation är ett bra första steg.


Miljökvalitetsupport

Bransch:
Miljö

Telefon: 0708-22 74 64
Fax: 0708-22 74 66


Email:
info@miljokvalitetsupport.se

Hemsida:
www.miljokvalitetsupport.se

| 13 SENASTE FÖRETAGEN